Ons aannamebeleid 

Op De Kleine Wereld hanteren we net als alle andere scholen in Nederland de regels voor aanname en verwijzing van leerlingen. Onze school staat open voor alle leerlingen die de oecumenische  identiteit van de school respecteren. Tijdens een kennismakingsgesprek wordt u als ouder geïnformeerd over de school en de wijze waarop het onderwijs wordt vormgegeven. Ook leiden we u rond in de school. Op basis daarvan kunt u besluiten of u uw kind op onze school wil inschrijven.

In schooljaar 2023/2024 nemen wij geen leerlingen aan in groep 3,5, 6 en 7. Deze groepen zitten vol. 

Bij de aanname van nieuwe leerlingen wordt bekeken of wij een passende plek kunnen bieden. In het schoolondersteuningsprofiel (zie downloads) kunt u meer informatie vinden over de mogelijkheden die wij binnen de school hebben om kinderen te ondersteunen.

Procedure vierjarigen

Wij raden u aan om u tijdig te oriënteren op een basisschool. Op De Kleine Wereld plannen we een kennnismakingsgesprek met nieuwe ouders waarin meer informatie over de school wordt gegeven en u in de gelegenheid bent om uw vragen te stellen en de school te zien. 
Na deze rondleiding kunt u via de mail kenbaar maken of u uw kind op De Kleine Wereld wil inschrijven. U ontvangt dan via de mail verdere informatie over de procedure voor de inschrijving. 

Uw kind mag naar school zodra hij/zij vier jaar is geworden. Na de aanmelding vindt een intakegesprek plaats met de intern begeleider. Tijdens dit gesprek staat de informatie op het intakeformulier centraal. Op basis van deze informatie wordt bepaald in welke groep uw kind start en worden eventuele wendagen (maximaal 4) afgesproken.

Kinderen die tussen 12 juni en de start van het nieuwe schooljaar jarig zijn en 4 worden, starten op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar in groep 1. Deze kinderen starten dus niet op hun vierde verjaardag. Er vindt wel een wenochtend plaats aan het einde van het schooljaar. Op dat moment maken ze kennis met hun nieuwe klasgenootjes en de groepsleerkracht. U ontvangt hier een uitnodiging voor.

In alle gevallen vindt in de eerste weken na de start van uw kind een kennismakingsgesprek met de leerkracht plaats.

Procedure aanmelding overstapper

Er zijn kinderen die door een verhuizing in een hogere groep instromen. Bij leerlingen die van school veranderen, wordt altijd contact opgenomen met de school waar ze vandaan komen. Ouders dienen hiervoor toestemming te verlenen. De plaatsing gebeurt na overleg tussen de intern begeleiders en/of directeuren van de oude en de nieuwe school. De inschrijving is pas definitief nadat de directeur goedkeuring verleent op basis van het onderwijskundig rapport en het intakegesprek met ouders. Er staat een termijn van 6 weken om vast te stellen of De Kleine Wereld de meest passende plek is. Deze termijn mag indien nodig met 4 weken verlengd worden.

Kinderen die aan het begin van een nieuw schooljaar starten, ontvangen een uitnodiging voor de wenochtend. U ontvangt hier een uitnodiging voor. U dient zelf met de school waar ze vandaan komen af te stemmen of ze toestemming krijgen naar de wenochtend te komen. Dit is het moment waarop uw kind kennismaakt met de nieuwe klasgenootjes en groepsleerkracht.

Aanmeldingen voor de zomervakantie 

Na aanmelding heeft de school 6 weken de tijd om te beslissen over de toelating van een leerling. Deze periode kan eenmaal met 4 weken worden verlengd. Daarom kunnen wij niet garanderen dat leerlingen die na 1 juni 2023 worden aangemeld direct na de zomervakantie, in schooljaar 2023/2024, kunnen starten. 

Home Voor de ouders Ons aannamebeleid