Missie van De Kleine Wereld 

Op De Kleine Wereld geloven wij in de kracht van samen.

Visie van De Kleine Wereld

Wij geloven dat alle kinderen uniek en speciaal zijn. Wij vinden het belangrijk om ieder kind passende begeleiding te geven op de weg naar hun plek in de wereld en hun waardevolle toevoeging aan de samenleving. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken waarmee zij voorbereid zijn op de wereld die komen gaat. Daarom geeft De Kleine Wereld alle kinderen de kans om hun kwaliteiten vanaf jonge leeftijd te ontdekken en te ontwikkelen. Ons onderwijs is BEWUST.

Betekenisvol
Onze opdrachten en leerdoelen sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen. De vaardigheden, kennis en houding die kinderen leren, zijn zowel nu als later van betekenis. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de samenleving. Wij laten kinderen binnen thema’s (samen)werken. Zij krijgen bij ons de kans om schoolse kennis toe te passen in een betekenisvolle context. Wij zorgen voor een rijke leeromgeving waarin kinderen betekenisvol en actief leren.

Effectief
Kinderen leren effectief doordat wij kijken naar wat ieder kind nodig heeft. We begeleiden kinderen bij het eigen maken van kennis en vaardigheden. Het is ons streven dat elke keuze die wij maken een positief effect heeft op het leren en welzijn van onze kinderen. Door effectief te leren, zullen kinderen binnen hun eigen vermogen een bijdrage leveren aan de samenleving. Kinderen worden actief betrokken bij het onderwijs en worden in toenemende mate eigenaar van hun leerproces. Wij zetten kinderen daarmee in hun kracht.

Wereldwijs
Onze kinderen kunnen zich in toenemende mate zelfstandig redden in de wereld. Aan het eind van de basisschool zijn onze kinderen zelfbewust, respectvol en voelen zich maatschappelijk betrokken bij hun omgeving. De normen en waarden die wij kinderen meegeven, komen voort uit onze identiteit en zijn gericht op het besef van saamhorigheid. Wij leren onze kinderen om rekening te houden met anderen. Volwassenen in de school leven dit voor.

Uitdagend
Op De Kleine Wereld staat de ontwikkeling van ieder kind centraal. Hierbij doen we zowel een beroep op de kwaliteiten als op de ontwikkelpunten van onze kinderen. Wij hebben passende hoge verwachtingen van kinderen, omdat dit hen stimuleert en motiveert om het beste uit zichzelf te halen. Wij begeleiden leerlingen in hun brede ontwikkeling door aandacht te hebben voor persoonsvorming en kunst- en cultuuronderwijs aan te bieden.

Samen
Leren en ontwikkelen doen we samen. Daarom staat contact bij ons centraal. Wij zijn betrokken bij kinderen en ouders. Wij kijken verder dan alleen de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Wij willen de leefwereld en kansen van ieder kind vergroten en gaan in gesprek over wat zij nodig hebben. Hierbij benutten wij ook kansen vanuit de schoolomgeving. Wij zien het kind en geven de boodschap mee: je bent nooit alleen. Je bent samen in de klas, samen met ouders en je vormt samen een team.

Toekomstgericht
Wij bereiden kinderen goed voor op de toekomst en op hun rol in de samenleving. Naast de ontwikkeling van de basisvaardigheden, vinden wij maatschappelijke betrokkenheid belangrijk. Daarom leren we kinderen om oog te hebben voor anderen en hun culturele omgeving. Op deze manier kunnen kinderen van De Kleine Wereld opgroeien tot zelfsturende en verantwoordelijke burgers.

BEWUST leren houdt voor ons in dat wij het leren breder zien dan alleen het leren van schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen en taal. Leren draait om het goed begrijpen van jezelf, de ander en je omgeving en hierin zelf een passende bijdrage leveren. Door ons onderwijs BEWUST vorm te geven, stimuleren wij het levenslange leren dat kinderen van nu nodig hebben om een prettige plek in de toekomstige samenleving in te nemen.

Home Over De Kleine Wereld Missie en visie