Over De Kleine Wereld 

Basisschool De Kleine Wereld is een prettige, niet al te grote school in Almere-Poort. De school heeft zo'n 170 leerlingen, verdeeld over 9 groepen. De school verhuist in mei 2024 naar de Heliumweg 61 (New Brooklyn). Omdat wij hier ruimte hebben voor 400 leerlingen, zal de school in de toekomst gestaag gaan groeien. Over De Kleine Wereld

Op De Kleine Wereld geloven wij dat alle kinderen uniek en speciaal zijn. Wij vinden het belangrijk om ieder kind passende begeleiding te geven op de weg naar hun plek in de wereld en hun waardevolle toevoeging aan de samenleving. Het doel van ons onderwijs is dat kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken waarmee zij voorbereid zijn op de wereld die komen gaat. Daarom geeft De Kleine Wereld alle kinderen de kans om hun kwaliteiten vanaf jonge leeftijd te ontdekken en te ontwikkelen. Ons onderwijs is BEWUST.

BEWUST staat voor:

  • Betekenisvol
  • Effectief
  • Wereldwijs
  • Uitdagend
  • Samen
  • Toekomstgericht

BEWUST leren houdt voor ons in dat wij het leren breder zien dan alleen het leren van schoolse vaardigheden zoals lezen, rekenen en taal. Leren draait om het goed begrijpen van jezelf, de ander en je omgeving en hierin zelf een passende bijdrage leveren. Door ons onderwijs BEWUST vorm te geven, stimuleren wij het levenslange leren dat kinderen van nu nodig hebben om een prettige plek in de toekomstige samenleving in te nemen.

Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen zich op school veilig voelen en zichzelf durven zijn. We accepteren iedereen zoals hij/zij is. We hebben respect voor elkaar. Voor het respectvol met elkaar omgaan, is iedereen in de school verantwoordelijk. Deze waarden krijgen inhoud in onze dagelijks omgang met de kinderen.

De Kleine Wereld is daarom een Vreedzame School. Vreedzaam is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Vreedzaam beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op De Kleine Wereld vinden we het belangrijk om te leren in een betekenisvolle context, zodat we weten waarom en waarvoor we iets leren. Om leren betekenisvol te maken, vinden we het belangrijk om lesstof aan te bieden in een brede context. Daarom verbinden wij bijvoorbeeld ons taalonderwijs aan de thema's van wereldoriëntatie. Werken met thema's biedt namelijk een betekenisvolle context voor het opdoen van kennis over de wereld, als het oefenen van de lees-en taalvaardigheid.
De leerkrachten kijken naar wat de kinderen nodig hebben en stemmen hun lessen af op de leerbehoeften van de leerlingen. 

School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij voelen ons samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs én de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we elkaar vertrouwen, begrip en respect voor elkaar hebben.

Home Over De Kleine Wereld