Over De Kleine Wereld 

Basisschool De Kleine Wereld is een prettige, niet al te grote school in Almere-Poort. De school heeft zo'n 160 leerlingen, verdeeld over 8 groepen en zal de komende jaren verder gaan groeien. De Kleine Wereld is een school waar kinderen worden gezien, en worden gestimuleerd om samen te leren, samen te werken en samen te spelen.

Over De Kleine WereldDe Kleine Wereld staat voor:

  • samen leven
  • samen vieren
  • je veilig voelen
  • een oog en hart voor anderen
  • en dat je jezelf mag zijn.

Dit betekent dat wij het belangrijk vinden dat alle leerlingen zich op school veilig voelen en zichzelf durven zijn. We accepteren iedereen zoals hij/zij is. We hebben respect voor elkaar. Voor het respectvol met elkaar omgaan, is iedere leerling (en leerkracht en ouder) verantwoordelijk. Deze waarden krijgen inhoud in onze dagelijks omgang met de kinderen.

De Kleine Wereld is daarom een Vreedzame School. De Vreedzame School is een programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. 'De Vreedzame School' beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de school, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Op De Kleine Wereld vinden we het belangrijk om te leren in een betekenisvolle context, zodat we weten waarom en waarvoor we iets leren. Om leren betekenisvol te maken, vinden we het belangrijk om lesstof aan te bieden in een brede context. Daarom verbinden wij ons taalonderwijs aan de thema's van wereldoriëntatie. Werken met thema's biedt namelijk een betekenisvolle context voor het opdoen van kennis over de wereld, als het oefenen van de lees-en taalvaardigheid.
De leerkrachten kijken naar wat de kinderen nodig hebben en stemmen hun lessen af op de leerbehoeften van de leerlingen. 

School en ouders dragen ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid bij aan een optimale ontwikkeling van het kind. Wij voelen ons samen met u verantwoordelijk voor het onderwijs én de opvoeding van uw kinderen. Daarom vinden wij een goede samenwerking erg belangrijk. Om daarvoor te zorgen, maken we de school voor u zo toegankelijk mogelijk en doen we ons best u goed te informeren. Voor een goede communicatie tussen u en ons is het van belang dat we
elkaar vertrouwen en begrip en respect voor elkaar hebben.

Home Over De Kleine Wereld