Oecumenische identiteit

De Kleine Wereld is een oecumenische basisschool. Iedereen is welkom op onze school. Het
uitgangspunt van de school is dat wij kinderen willen laten kennismaken met de christelijke tradities,
passend in de huidige samenleving. We vertellen (bijbel)verhalen en gaan in op de betekenis die de
verhalen kunnen hebben voor ons eigen leven.

We vinden het belangrijk om de kinderen van De Kleine Wereld mee te geven dat je mag zijn wie je bent, dat je er als individu toe doet, maar ook dat we als school een gemeenschap zijn. 

Aspecten als vertrouwen, geloven in jezelf, ontmoeten, samen leven en samen vieren komen hierin duidelijk naar voren: 

Onze samenwerking met 'De Schaapspoort', de christelijke kerk die ook haar kerkdiensten houdt in ons
gebouw helpt ons ook om inhoud te geven aan onze oecumenische identiteit en het omzien naar elkaar. 

Oecumenische identiteit

Home Over De Kleine Wereld Oecumenische identiteit