Medezeggenschapsraad en oudercommissie 

Medezeggenschapsraad

Iedere school is verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR van De Kleine Wereld is betrokken bij de wijze waarop het onderwijs op school wordt vormgegeven. 
De MR praat en beslist mee over belangrijke schoolzaken. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen van de vrijwillige ouderbijdrage, veiligheid in en rond de school, vaststellen van vakanties en studiedagen, maar ook de schoolbegroting. 

In de MR zitten vertegenwoordigers namens de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers namens het personeel (de personeelsgeleding). 
De MR op De Kleine Wereld bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. Wilt u contact opnemen met de MR dan kan dit via dkw.mr@de-kleine-wereld.nl.

Oudercommissie

Een school maak je met elkaar. Veel ouders hebben tijd, zin en mogelijkheden om zich actief in te zetten voor de school en daar zijn we heel blij mee. Zij verzetten werk waar de leerlingen direct of indirect van profiteren. Vele activiteiten, van het helpen bij de bibliotheek tot het regelen van het sinterklaasfeest, zijn zonder deze ouderhulp niet mogelijk.

De leden van de oudercommissie (OC) en de leerkrachten van een werkgroep bereiden samen bepaalde activiteiten voor, zoals het sinterklaasfeest en bijvoorbeeld een zomerpicknick voor. Er wordt een draaiboek gemaakt en de taken verdeeld. De OC zal hierbij andere ouders om hulp vragen indien dit nodig is.

 

Home Voor de ouders Medezeggenschapsraad en oudercommissie